Verbroedering-Obrafo | Blog

Verbroedering-Obrafo | Blog

Overlijden Willy Devos

OverlijdensmededelingenGeplaatst door Cédric Vleminckx 30 okt, 2018 01:36
Beste sportvrienden,

Wij willen ons medeleven betuigen aan de familie, vrienden… van de tandem OLIVIERS - DEVOS en hen veel sterkte toewensen in dit verlies.


Sportieve groet,
Het bestuur