Verbroedering-Obrafo | Blog

Verbroedering-Obrafo | Blog

Overlijden Willy Devos

OverlijdensmededelingenGeplaatst door Cédric Vleminckx 30 okt, 2018 01:36
Beste sportvrienden,

Wij willen ons medeleven betuigen aan de familie, vrienden… van de tandem OLIVIERS - DEVOS en hen veel sterkte toewensen in dit verlies.


Sportieve groet,
Het bestuurOverlijden Marcella Ackermans

OverlijdensmededelingenGeplaatst door Cédric Vleminckx 30 jul, 2018 18:42

Onze oprechte deelneming bij het heengaan van Marcella.

Rust in vrede!


Het bestuurRouwbrief Paul Denruyter

OverlijdensmededelingenGeplaatst door Cédric Vleminckx 11 jul, 2018 15:24
Beste sportvrienden,

Wij willen ons medeleven betuigen aan de familie, vrienden… van Paul en hen veel sterkte toewensen in dit verlies.

Sportieve groet,
Het bestuur
Afscheidsbrief aan familie, vrienden, bloed- en aanverwanten van Omer Hendrickx

OverlijdensmededelingenGeplaatst door Cédric Vleminckx 11 jul, 2018 15:06

Achtbare familieleden van onze betreurde vriend en medewerker wijlen Omer Hendrickx inzonderheid U Mevrouw als echtgenote, de kinderen en de kleinkinderen, bloed- en aanverwanten.

Wat voor ons als duivenliefhebbers van onze vereniging Verbroedering- Obrafo Tienen te Kumtich mogelijk aangename verrassingen zouden kunnen inhouden wegens de uitstekende weersverwachtingen betreffend het voorbije week-end, mondde dit ongewild uit in een voelbare gelaten stemming. Een pijnlijke mare werd ons deel. In het bijzonder, iedereen die Omer van ver of van dichtbij gekend had en hen aldus aan het denken heeft gezet, na kennisname van het onverwachte overlijdensbericht. Omer Hendrickx was niet meer. Omer heeft het niet gehaald ondanks de intense zorgen die hij nog mocht genieten na opname in het R.Z Heilig Hart Campus Mariadal te Tienen. Opvallend was onze gedempte stemming. Ikzelf vond niet zo direct de gepaste woorden, temeer daar de gedachte alleen aan Omer ons normaal denkpatroon vertroebelde. Want denken aan hem alleen al , maakt hem weer levend onder ons. Het zal voor vrienden medewerkers en bestuursleden een lange en moeizame weg worden met gekoesterd medeleven, maar vooral met het machteloze gevoel om het gemis en het onherstelbare verlies van een echte vriend. Immers, Omer zaliger was een pionier in de gestage ontwikkeling en groei van zijn gewaardeerde club van duivenvrienden. Vooral zij die hun hobby beleefden en schuil gingen onder de veelzeggende clubnaam van Verbroedering Oost Brabantse Fond. Meedere boekdelen kunnen gevuld worden, gaande over zijn engagement , gekruid met anekdootjes over zijn enthousiaste clubleven in en voor de vereniging Verbroedering.

Het laat ons vandaag beseffen dat hij er altijd was, al dan niet op eenvoudig verzoek. Zijn aangeboden spontane hulp, voor wat dan ook, was uniek te noemen. Zijn aangeboren enthousiasme weerklonk altijd onder zijn veelzeggende antwoord: IK ZAL ER ZIJN.

Wij lezen en herlezen met overtuigende bewondering jullie gekozen teksten op de uitnodiging van deze afscheidsceremonie: een kleinnood van bevrijding en een zucht naar geborgenheid van jullie leed. Ze zullen de pijn van het onherstelbare verlies onvoorwaardelijk verzachten. En ik citeer: Bedroefd om het heengaan

Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, met je liefde, kracht, warmte en je lach. Omer , we zullen je missen elke dag.

Het bestuurOverlijden Rob Nijs

OverlijdensmededelingenGeplaatst door Cédric Vleminckx 11 jul, 2018 15:02

Onze oprechte deelneming bij het heengaan van Rob.

Rust in vrede!

Het bestuur

Overlijden Hendrickx Omer

OverlijdensmededelingenGeplaatst door Cédric Vleminckx 11 jul, 2018 14:46

Onze oprechte deelneming bij het heengaan van Omer.

Omer was voormalig secretaris Obrafo en stond jarenlang achter de toog.

Rust in vrede !

Het bestuurOverlijden Mevr. Malcorps

OverlijdensmededelingenGeplaatst door Cédric Vleminckx 11 jul, 2018 14:43

Beste sportvrienden,

In bijlage de rouwbrief van Maria Pittomvils, echtgenote van Robert Malcorps.

Hierbij onze innige blijk van deelneming aan Robert en zijn familie.Overlijden Jan Sacreas

OverlijdensmededelingenGeplaatst door Cédric Vleminckx 11 jul, 2018 14:42

Beste sportvrienden,

Met droefheid vernemen wij het overlijden van Jan Sacreas op 51-jarige leeftijd.

Langs deze weg wensen wij de ganse familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.Rouwbericht moeder Jan Hendrickx

OverlijdensmededelingenGeplaatst door Cédric Vleminckx 11 jul, 2018 14:35
Obrafo wenst de familie veel sterkte bij dit heengaan.Overlijden Jos Lecocq

OverlijdensmededelingenGeplaatst door Cédric Vleminckx 11 jul, 2018 14:33

In bijlage het overlijdensbericht van Jos Lecocq.

Veel sterkte gewenst aan familie en vrienden bij dit heengaan.

Het bestuurVolgende »